Jäseneksi

Kaikkien koskimelonnasta kiinnostuneiden on mahdollista hakea Kohinan jäseneksi. Jäsenhakemus täytetään netissä, ja tämän jälkeen hallitus käsittelee hakemuksesi. Kohinassa on yli 170 lajin aktiivista harrastajaa.

Seuran maksut vuonna 2020:

Liittymismaksu aikuiset: 30 €
Jäsenmaksu aikuiset: 85 €
Jäsenmaksu nuoret: 30 €
Kannatusjäsenmaksu yksityinen henkilö: 50 € (minimi)

Jäsenmaksua ei peritä niiltä alle 15 -vuotiailta joiden huoltaja on Kohinan jäsen.

Kohinan alkeiskurssin käyneet voivat liittyä seuraan ilman liittymismaksua alkeiskurssin käyntivuonna.

Kannatusjäseneksi liittymisessä täytä oheinen hakulomake soveltuvin osin, merkitse melontatausta-kohtaan, että kyseessä on kannatusjäsenyys.

Kontin ja seuran kaluston käyttö sekä osallistuminen sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa Kohinalle suoria kuluja (uimahallivuorot, mahdolliset ostetut kurssit, jatkokurssit ja seuran viralliset retket), edellyttävät jäseniltä talkoovelvoitteen suorittamista. Talkoovelvoite tarkoittaa vähintään kahden tunnin työpanosta seuran hyväksi.

Talkoosuorite voi olla esim. osallistuminen johonkin seuraavista: tapahtumien järjestelyt, Kontti -talkoot, kalustotalkoot, kurssien ohjaaminen, lehden mainosten myynti, jutun kirjoittaminen lehteen tai nettisivuille. Talkoovelvoite tulee ilmoittaa Kohinan verkkosivujen foorumille kyseiseen osioon, tai sähköpostilla: hallitus(a)kohinaa.com

Talkoovelvoitteen laiminlyöminen johtaa yllä mainittujen oikeuksien menettämiseen. Talkoosuoritteita seurataan kalenterivuosittain ja oikeudet menettää, ellei ole 31.12. mennessä suorittanut ja ilmoittanut talkoovelvoitettaan. Oikeudet palautetaan välittömästi, kun jäsen on suorittanut talkoovelvoitteen tarvittavilta vuosilta.
Talkoovelvoitetta ei ole sinä vuonna, kun liittyy seuraan eikä alle 15 vuotiailla.

Talkoovelvoite koskee kaikkia 15-vuotta täyttäneitä varsinaisia jäseniä. Kannatusjäseniä ja ensimmäisen vuoden jäseniä talkoovelvoite ei koske.

Lisätietoja saat jasensihteeri[ät]kohinaa.com

Siirry jäsenhakemukseen [aukeaa uuteen ikkunaan]

Jäsenrekisterin rekisteriseloste [pdf]