Kalustonkäyttösäännöt

Kaluston käyttö ja lainaus
Seuran kalustoa saa käyttää vapaasti Kymijoella ja sieltä käsin tapahtuvassa melonnassa ja seuran retkillä. Poikkeuksena on melonta kevättulvan aikaan pääkaupunkiseudulla. Koska kalustolla ei ole säilytyspaikkaa Helsingissä, hyväksytään kaluston lainaaminen, käyttö ja säilyttäminen omissa tiloissa tulvakauden ajan. Asiasta on kuitenkin sovittava etukäteen kalustovastaavan kanssa. Kalusto on toimitettava heti tulvakauden jälkeen Kontille.

Kalustoa lainataan jäsenille vain silloin, kun seuran omalle toiminnalle (kurssit, retket yms.) ei lainaamisesta aiheudu haittaa. Kaluston viemisestä muualle ja yön yli lainaamisesta tulee aina sopia ennakkoon kalustovastaavan kanssa. Kalustoa ei lainata yli viikon pituiseksi ajaksi. Laina-ajaksi lasketaan se aika, jonka kalusto on poissa Kontilta. Kalustovastaavan kanssa sovitun laina-ajan ylityksestä peritään vuokraa 20€/ päivä.

Kaluston käsittely
Kalustoa on käsiteltävä huolellisesti ja varovasti niin, ettei sille aiheudu turhaa vahinkoa. Kajakeista ei saa irrottaa osia kuten esim. jalkatuet, reisituet, alkuperäiset toppaukset yms. Kajakkeja ei saa raahata rannalla. Kajakit tulee kuivata käytön jälkeen. Aukkopeitot, liivit ja muut varusteet tulee ripustaa kuivumaan. Viimeisen käyttäjän tulee huolehtia kalustokonttien lukitsemisesta. Kajakkeja kuljetettaessa tulee huolehtia asianmukaisesta kiinnityksestä ja kuljetusasennosta niin, ettei kajakkiin tule painumia. (kuumat kelit)

Käytön kirjaus
Kajakin lainat merkitään AINA kontilla olevaan lainauskirjaan. Lainat merkitään myös, kun kajakkia käytetään Kymijoella. Lainaaja merkitsee lainauskirjaan myös palautuksen. Samalla lainaajan tulee merkitä kajakissa havaitut viat. Jos palautusta tai vikoja ei merkitä, voidaan käyttäjä asettaa vastuuseen kajakin puuttumisesta tai seuraavan käyttäjän  havaitsemista vioista.

Korvausvastuu kalustosta
Kymijoella tai seuran retkillä tapahtuvassa melonnassa kalustolle sattuneet vahingot jäävät Kohinan vastuulle, ellei vahinko ole aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta. Omaan käyttöön lainatusta kalustosta on lainaaja vastuussa täydestä arvosta.