Kalustonkäyttösäännöt

Kaluston käyttö kymijoella
Seuran kalustoa saa käyttää vapaasti Kymijoella ja sieltä käsin tapahtuvassa melonnassa. Kalustoa saa kuljettaa lähikoskille päiväretkille.

Käytön kirjaus
Kajakin käyttö merkitään aina tukkimiehen kirjanpidolla kontilla olevaan kalustokansioon. Kalustokansio säilytetään kontilla vierakirjan vieressä. Käytön kirjauksella seurataan seuran kaluston käyttö astetta, joka vaikuttaa kalusto hankintoihin sekä poistettavaan kalustoon. Kalustossa huomatut viat tulee merkata kalustokansion vikalistaan. Rikkoutuneesta kalustosta tulee myös ilmoittaa kalustovastaavalle (hallitus@kohinaa.com). Ilmoitus tulee tehdä kaikesta kalustosta; kajakeista, meloista, kypäristä, aukkopeitteistä sekä liiveistä. Rikkoutuneeseen kajakkiin kiinnitetään rikki merkintä. Käyttökelvottomaksi rikkoutunut aukkopeite, mela tai liivi tulee siirtää varustekonttiin.

Kaluston lainat
Kalustoa saa vapaasti käyttää Kohinan sekä melonta ja soutuliiton retkillä ja tapahtumissa. Kaluston lainasta tulee sopia erikseen kalustovastaavan kanssa ja se tulee merkata kalustolaina listaan.

Kalustoa lainataan jäsenille Kohinan uimahallikauden ajaksi. Hallitus ilmoittaa vuosittain laina-ajan.

Kaluston laina omille retkille: Kalustoa lainataan jäsenille vain silloin, kun seuran omalle toiminnalle (kurssit, retket yms.) ei lainaamisesta aiheudu haittaa. Kaluston viemisestä muualle ja yön yli lainaamisesta tulee aina sopia ennakkoon kalustovastaavan kanssa. Kalustoa ei lainata yli 12pv pituiseksi ajaksi (max 1 viikonloppu sisältyen laina-aikaan). Laina-ajaksi lasketaan se aika, jonka kalusto on poissa Kontilta. Kalustovastaavan kanssa sovitun laina-ajan ylityksestä peritään vuokraa 20€/ päivä.

Kaluston käsittely
Kalustoa on käsiteltävä huolellisesti ja varovasti niin, ettei sille aiheudu turhaa vahinkoa. Kajakeista ei saa irrottaa osia kuten esim. jalkatuet, reisituet, alkuperäiset toppaukset yms. Kajakkeja ei saa raahata rannalla. Kajakit tulee kuivata käytön jälkeen. Aukkopeitot, liivit ja muut varusteet tulee ripustaa kuivumaan. Viimeisen käyttäjän tulee huolehtia kalustokonttien lukitsemisesta. Kajakkeja kuljetettaessa tulee huolehtia asianmukaisesta kiinnityksestä ja kuljetusasennosta niin, ettei kajakkiin tule painaumia.

Korvausvastuu kalustosta
Kymijoella tai seuran retkillä tapahtuvassa melonnassa kalustolle sattuneet vahingot jäävät Kohinan vastuulle, ellei vahinko ole aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta. Omaan käyttöön lainatusta kalustosta on lainaaja vastuussa täydestä arvosta.

Päivitetty 3/2023